# вкъщи
март 2020
Великите градове на древността и умните градове на бъдещето. Колелото се завърта сега. Добре дошла 2020!
Годишна конференция на БАККО 2019
БАККО - ноември 2018
dokumenti

Новини

МТИТС стартира реализацията на план за контрол на дейностите по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ)
20.05.2020
Със Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ), в сила от 9.03.2018 г., в националното законодателство са въведени изискванията на Директива 2014/61/ЕС на ...

Позиция на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения относно разгръщането на 5G мрежи и опазване на общественото здраве
05.05.2020
Във връзка с повишаване информираността на обществеността относно бъдещото разгръщане на 5G мрежите в Европа, Органът на европейските регулатори за електронни съобщения (BEREC) ...

БАККО взе участие в срещата, организирана от МТИТС за представяне на предстоящите промени в ЗЕС
13.02.2020
Предстоящите промени в Закона за електронните съобщения, с които в националното законодателство се въвеждат нормите на Европейския кодекс за електронни съобщения, бяха представени на телекомуникационните ...

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -