КЗК счита, че на пазара на мобилни телефонни услуги е налице конкуренция, която води до по-изгодни условия за потребителите


22.06.2020


се казва В СТАНОВИЩЕ на КЗК  относно Проект на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. 

"В ЗЕС е предвидено задължение за Комисията за регулиране на съобщенията да изготвя ежегоден доклад с нормативно установено в чл. 38, ал. 1 съдържание. В доклада следва да бъде анализирана конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Представеният в КЗК Проект на годишен доклад на КРС разглежда подробно структурата и състоянието на българския пазар на електронни съобщения, динамиката на неговото развитие и преструктуриране. В резултат на извършения анализ КЗК изразява становище в следните насоки: пазар на фиксирани телефонни услуги; пазар на фиксирани телефонни услуги; услуги по предоставяне на линии под наем; пренос на данни и достъп до интернет;услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми.

 

Относно мобилните телефонни услуги, "КЗК счита, че на пазара на мобилни телефонни услуги е налице конкуренция, която води до по-изгодни условия за потребителите, за което свидетелстват ръстът в изходящия трафик и намаляването на on net трафика"

Повече информация: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300057783

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -