МУЗИКАУТОР и БАККО сключиха историческо споразумение


10.07.2014


Двете страни договориха тарифа за препредаване на музикални произведения в платените телевизионни платформи

            На 10 юли 2014, в резултат на близо тригодишни преговори, бе подписано споразумение между МУЗИКАУТОР и Българската Aсоциация на Kабелните Kомуникационни оператори (БАККО), с което се уреждат отношенията между двете организации за периода 2014-2016 г. и се съгласува тарифа на МУЗИКАУТОР за препредаване на музикални произведения по жичен и безжичен път. Споразумението е най-голямото по мащаб колективно споразумение, което урежда правата за използване на музикални произведения в платените ТВ платформи, сключено между организация, която представлява интересите на правоносителите и представителна браншова организация на ползвателите, каквато е БАККО за сектора на кабелните, сателитните и IPTV услуги, предвид факта, че в асоциацията членуват предприятия с 65% пазарен дял при разпространение на платено телевизионно съдържание, включителнои най-големите национални оператори - Булсатком, Близу, Виваком, Мобилтел и др.  Така споразумението изпълнява предписаното в измененията на ЗАПСП от март 2011 г.,според които тарифите за дължимите възнаграждения към организациите за колективно управление на права следва да бъдат съгласувани с представителна организация на ползвателите.

            Договорената между страните тарифа се базира на предлаганите от операторите  телевизионни програми за крайните потребителии броя абонати на различните пакети което е най-адекватната формула с оглед спецификата на пазара на разпространение на радио- и телевизионни програми в страната. Тази методология позволява максимална оперативност и коректност в процеса на лицензиране на отстъпените за управление на МУЗИКАУТОР авторски праваи същевременно съвпада със стремежа на БАККО за налагане на принципите на прозрачност и честна конкуренция в сектора за разпространение на платено ТВ съдържание.

            Преди да влезе окончателно в сила тарифата предстои да бъдe утвърдена от Министъра на културата.

            „В БАККО подкрепяме защитата на правата на интелектуална собственост в България - в съответствие с нормативната уредба и реалностите на пазара. Вярваме, че настоящото историческо споразумение ще даде тласък за налагането на добри практики при уреждането на търговските отношения в областта на разпространение на защитено съдържание в електронните съобщителни мрежинезависимо от технологията на достъп. Изказваме своята благодарност и на Съвета за Електронни Медии и Министерство на Културата за тяхната съпричастност и покрепа за постигане на едно балансирано и разумно споразумение за цялата индустрия“ – коментира председателят на Управителния съвет на БАККО – Димитър Радев.

            Според изпълнителния директор на МУЗИКАУТОР – Иван Димитров, голямото постижение при споразумението с БАККО е, че авторите на музикални и литературни произведения, свързани с музика, ще започнат да формират приходи и от използването на произведенията им при платено ТВ препредаване. „Надяваме се подписването на споразумението с БАККО да послужи и като катализатор на един по-дългосрочен процес на осветяване на пазара и елиминиране на сивия сектор при платените тв услуги. За тази цел очакваме договорите, които сключваме с отделните платформени оператори да отразяват коректния брой на техните абонати“ – заяви Димитров.

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт