Мерки за саморегулация по отношение на защитата на детската аудитория при доставка и приемане на програми, предназначени за възрастна аудитория (+18)


29.08.2013


Във връзка с различни публикации и коментари  относно мерките  за саморегулация, които БАККО прие да обсъди с членовете си, публикуваме пълния текст на предложенията, които БАККО отправи до СЕМ.

 

"Във връзка с изразеното от Съвета за електронни медии становище по повод постъпили сигнали от граждани за  случаи на нерегламентираноприемане на еротичните програми, предназначени  за възрастна аудитория (-18) от крайните потребители,  УС на БАККО взе решение  да предложи на своите членове конкретни мерки, които да доведат до ефективна саморегулация по отношение на защитата на детската аудитория при доставка и приемане на посочените програми.

                БАККО в качеството си на  представителна организация на кабелната индустрия осъзнава необходимостта от въвеждане и доброволно спазване на етични норми и правила , които да доведат до защита на детската аудитория при доставка и приемане на еротичните програми, предназначени  за възрастна аудитория (-18) от крайните потребители.

                Считаме, че ефективност при тази саморегулация от страна на предприятията, разпространяващи български и чуждестранни програми   би могла да бъде постигната чрез въвеждане на мерки в две основни посоки:

  1. Ясна, достъпна информация към абонатите, които трябва да са запознати, че еротичните програми, предназначени  за възрастна аудитория могат да нанесат вреди на децата;
  2. Ефективни технически механизми за защита при приемане на такъв тип програми от крайния потребител.

                Във връзка с т.1 БАККО се ангажира да  препоръча  на членовете си да предприемат следните конкретни действия:

1.1. Еротичните програми, предназначени за възрастна аудитория, следва да се приемат от абонатите-крайни потребители само след изрично писмено заявление до предприятието, предоставящо електронни съобщителни услуги, без да съставляват част от определен пакет т.е. да е налице информирано съгласие за тяхното получаване от даден абонат.

1.2.предприятията доставящи и създаващи програми от този тип, непрекъснато чрез своите сайтове или своите рекламни брошури, които предлагат на крайните потребители, да напомнят на абонатите за:

1.2.1.        Наличието на система „за заключване“, като същата следва да бъде ясно и точно описана с прости думи без технически термини;

1.2.2.        Необходимостта да се използва персонален код за достъп, без който тези програми практически не могат да бъдат получени и който код следва да бъде конфиденциален.

1.2.3.        Предоставените за ползване устройства от операторите за приемане на телевезионни програми да бъдат заключени по подразбиране при предоставяне на клиентите за каналите с еротично съдържание.

                По отношение на техническите механизми за защита при приемане на такъв тип програми, БАККО ще проведе дискусия с предприятията- членове, за да се потърсят най-ефективните технически решения, приложими при различните технологични способи за приемане и разпространение на програмите, които да гарантира спазването на  следните изисквания:

2.1.Достъпът до програми за възрастни  трябва да се кодира всеки път при извършване на всякакви технически намеси като смяна на предприятието-доставчик, смяна на декодера, спиране на декодера, или смяна на картата и пр., като кодираният достъп следва да бъде активен по всяко време.

2.2. Абонатът-краен потребител не трябва да има право и възможност да премахва системата за защита (генериран код).

2.3. Системата за защита трябва да е активна през цялото й времетраене, като самата програма следва се индикира със знак  -18 г.

2.4. Кодът за осъществяване на достъп до еротични програми за възрастна аудитория -18, трябва да съдържа поне четири цифри (без 0000), които не са видими на екрана при въвеждането им.

2.5. Кодът за осъществяване на достъп до еротични програми за възрастна аудитория -18 трябва да служи само за целта за която е създаден - разкодира сигнала за приемане на съответната еротична програма за възрастна аудитория -18 .

 

УС на БАККО"

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -