Позиция на БАККО относно изявлението на г-н Валери Симеонов, засягащо дейността на телекомуникационните оператори


12.06.2020


 

Във връзка с разпространените в последните дни изявления на г-н Валери Симеонов относно дейността на мобилните оператори в България, бихме искали категорично да заявим, че намираме за обезпокоително народен представител да използва медиите, за да подкопава доверието на потребителите в сектор, който е и ще бъде ключов за цифровизацията на икономиката и увеличаване на доходите на българските граждани.

 

Не желаем да влизаме в обяснителен режим и да опровергаваме невярна информация, поради което нашите отговори се базират единствено на фактите, които са лесно проверими в официалните източници.

 

  • Цените на мобилните услуги намаляват всяка година, съгласно информацията от годишните доклади на КРС, които се представят в Народното събрание и са публично достъпни на интернет страницата на Комисията. Нашият сектор е единственият сред комуналните (ток, вода, електричество), в който се наблюдава силна конкуренция между участниците на пазара, което води да предоставянето на услуги на крайните потребители  на едни от най-ниските цени в ЕС. Същевременно качеството на услугите  се повишава постоянно и по всички основни показатели са над средното за Европа.

 

  • Докладите на КРС показват, че инвестициите, които всяка година секторът прави са в размер на 20% от приходите, а покритието на мобилните мрежи с услуги от четвърто поколение е над 90% от територията на страната.

 

  • В сектора на мобилните услуги работят над 20 000 души, чийто заплати и данъци са изцяло на светло.

 

  • Мобилните оператори в България не получават държавни помощи и постигнатото високо качество на услугите се дължи изцяло на човешкия потенциал и разумното влагане на средствата в развитие на мрежите.

 

Бихме искали да обърнем внимание, че благодарение на телекомуникационните оператори стана възможно онлайн-функционирането на социалния и икономически живот в страната в периода на физическо дистанциране по време на пандемията. Процесите на дистанционна работа и обучение от дома ще продължават и занапред, особено що се отнася до образованието.Трафикът в мрежите се увеличи многократно, без това да повлияе негативно на свързаността или качеството на услугите и без тежест в цената за българските потребители.

 

Същевременно мобилните оператори показаха солидарността си към обществото,  дарявайки над три милиона лева в системата на здравеопазването за борба с коронавируса и предоставяйки допълнителен безплатен интернет на потребителите в размер на милиони лева, за да могат да общуват и работят дистанционно.

 

 

Това са фактите, всичко останало са спекулации, срещу които ние като асоциация, обединяваща най-големите телекомуникационни оператори в страната, категорично възразяваме и призоваваме да не бъдат разпространявани неверни и манипулативни тези и становища в обществото, защото в моменти на криза това, от което имаме най-голяма нужда е да обединим усилия и заедно да се опитаме да минимизираме социалните и икономически последици от пандемията.

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -