История

В София, на 10-ти декември 2010г. кабелната индустрия на България се обедини  в нова браншова организация под името БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КАБЕЛНИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ ОПЕРАТОРИ (БАККО)
 
На 10 декември в град Пазарджик се проведе Учредителното събрание на Българската Асоциация на Кабелните Комуникационни Оператори (БАККО), която се явява пряк наследник на двете досегашни организации в бранша – Асоциацията на Българските Кабелни Оператори (АБКО), обединявала през годините големите национални и  регионални кабелни оператори, и “ТВ Клуб 2000”, която представляваше интересите на средните и малки кабелни комуникационни оператори.
 
С активното участие на представители от 36 кабелни комуникационни оператори бе приет Устав на новата организация и Етичен Кодекс на организацията, който е ясен знак за намеренията на кабелната индустрия да налагат един нов  подход на отношенията вътре в индустрията, към клиентите на телекомуникационни услуги, като и в отношенията с регулаторните органи и институциите в Република България в унисон с европейските стандарти и принципите на отговорния подход към комуникационния бизнес, които е в основата на просперитета на модерното информационно общество. 
 
Сред учредителите на асоциацията са някои от най-големите национални и регионални оператори - Близу, Телекабел АД, Спринт ООД, Евроком Царевец ООД, Нетера ЕООД, Видеосат ООД.
 
Това, което обедини толкова разнородни по своя мащаб и пазарни позиции играчи е общата воля кабелния комуникационен бизнес, който и по настоящем е един от най-конкурентните и клиентски-ориентирани сегменти на телекомуникационния пазар в България, да върви по пътя на най-добрите европейски и световни практики в областта на услугите за платена телевизия, високоскоростен интернет и телефонни услуги за домашните потребители и да се обърне към своите многобройни клиенти в цялата страна с още по-ясни, по-професионални и по- качествени услуги.
 
В същото време новата браншова организация си постави за цел без забавяне да се включи още по-активно и продуктивно в законодателните инициативи и дискусии, които текат в няколко различни държавни институции по отношение на изграждането на телекомуникационна инфраструктура, отношенията между операторите и органите на местното самоуправление, по уреждане на безпрепятствен достъп до подземната и стълбовна инфраструктурата на разходно-ориентирани цени, както и по темата с промените в областа на уреждането на авторското право в ерата на интернет революцията.
 
Актуалният дневен ред на организацията, както и нейната действеност и представителност привлече в годините някои от най-големите предприятия в бранша - Виваком,  Булсатком, А1 България. Обединявайки почти всички значими оператори и  компании с различно пазарно присъствие и различни  технологии, чрез които се предлага услугата "платена ТВ" - кабелна, сателитна и IPTV ,  БАККО със сигурност може да се нарече представителна организация на индустрията.
БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -