Мисия

Една от основните цели, обединила толкова разнородни представители на кабелната индустрия е да участва още по-активно и продуктивно в законодателните инициативи, касаещи дейността на операторите, да наложи нов подход на сътрудничество с държавните институции в съответствие с европейските стандарти. Като се отчита, че комуникационния бизнес е в основата на просперитета на модерното информационно общество, приемаме, че БАККО притежава представителността да комуникира позициите на една голяма част от този бизнес.
 
Като се има предвид бързото технологично развитие и бързата промяна в пазарната ситуация, както и наличието на необходимост от адекватна държавна реакция  в посока на законодателни промени, въвеждане на регулаторни и контролни мерки и отчитане на промените в областта на технологичното разнообразие при предоставяне на достъп до защитено съдържание, за БАККО е приоритетна цел да уреди по адекватен начин взаимоотношенията на своите членове с дружествата за колективно управление на авторски права.
 
Необходимостта наложила създаването на БАККО е да създаде един качествено нов подход при изграждане на взаимоотношенията с доставчиците на медийни услуги.
 
В духа на този нов подход е и възможността, предоставена ни от нашите членове, да водим принципни преговори при уреждане на търговски и авторскоправни взаимоотношения както и такива за сродни права върху аудиовизуални произведения, спортни, културни и други програми, като отстояваме  възможностите това да се става  при облекчени условия за членовете ни. Част от преговорите включват както да доведем до промяна в принципните подходи при формиране и нова философия на ценообразуване, така и да внесем яснота по отношение на детайли от промяната в пазарните тенденции.
 
Един от основните акценти в изпълнение на поставените пред нас цели е активната роля на БАККО при създаване на принципните условия, при които на наши членове ще бъде предоставян достъп до пасивната инфраструктура- канална мрежа, стълбовна мрежа и др, както и създаването на такава законодателна и регулаторна рамка, която да доведе до създаване на облекчен правен режим за изграждане на собствена инфраструктура.
 

Тези теми на бизнеса, както и заложената ясна стратегия за по-добра комуникация в обществото на проблемите на бранша, както и популяризиране на кабелните комуникации като най-достъпния и същевременно най-високотехнологичен начин за предлагане на висококачествени услуги за домашно забавление и комуникации, са част от  работната програма на  Управителния Съвет на БАККО.

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -