Визия

Създадената през 2010г. Българска Асоциация на Кабелните И Комуникационните Оператори /БАККО/ обединява най-значимите телекомуникационни предприятия както от национален мащаб – Булсатком, A1 България, Виваком  така и предприятия от регионален и местен мащаб – Телесим, НЕТ1, Евроком Царевец и др.

Целите на организацията включват създаване на благоприятни регулаторни и пазарни условия за развитието на електронните комуникационни услуги в РБългария, чрез развитието на свободната конкуренция в областта на електронните съобщения.

БАККО подпомага работата на членовете си в прилагането на вътрешното и международното  законодателство, в това число и на европейските директиви в областта на електронните съобщения.

БАККО участва активно в законодателни инициативи, обществени обсъждания, работни групи и консултативни съвети в областта на електронните съобщения, медийното право, авторското право и всички области, засягащи дейността на членовете и.

Седемчленният управителен съвет на организацията включва представители на "Булсатком ЕАД, Българска телекомуникационна компания ЕАД,   "Евроком Царевец" ООД, А1 България  ЕАД, НЕТ 1 ЕООД,  Телесим 2006 ООД
През м.март 2016г. за  Председател на БАККО бе избрана Галя Маринова, която осъществява оперативното ръководство на Сдружението и отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -